Privacy Statement

Alhydran.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij je privacy serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen deze website met je persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door alhydran.nl worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die je aan alhydran.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door alhydran.nl is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. We gebruiken je IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen. Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie). Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot alhydran.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites

Contact opnemen met alhydran.nl

Indien je nog vragen hebt over deze privacy verklaring, kan je contact met ons opnemen. Lees ook meer over het gebruik van cookies op alhydran.nl.